Sociale Raad in Woord & Daad

Het onafhankelijk oplossend intermediair

GEGEVENSBESCHERMING

De Stichting Sociale Raad in Woord en Daad gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Voor een goede dienstverlening zijn uw persoonsgegevens onmisbaar

Uw persoonsgegevens zijn belangrijk in de dienstverlening die bij u bieden. Zonder uw gegevens zijn wij niet in staat om de communicatie met de belanghebbende organisaties/partijen te voeren.  Daarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens. Met deze informatie gaan we altijd zorgvuldig en vertrouwelijk om.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens

Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens staat hieronder in hoofdlijnen vermeld. Hierin leest u op welke manier we uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft. We volgen daarbij de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We gebruiken uw gegevens alleen maar voor duidelijke doelen.

Het belangrijkste doel waarvoor we uw gegevens gebruiken, is het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst. Onze vrijwilligers gebruiken uw gegevens zoals bedoeld in deze overeenkomst om u zodoende goed te kunnen helpen. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om in onze correspondentie en communicatie met betrokken organisaties/partijen om daarmee in te spelen op uw persoonlijke hulpvraag en daarmee samenhangende situatie. Voorbeelden hiervan zijn aanvraag-, klacht-, herzienings-, bewaar- en beroepsprocedures.

Uw gegevens delen we nooit zomaar met anderen

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen. We delen uw gegevens wel met anderen belanghebbenden organisaties/partijen als dat nodig voor de uitvoering van de dienst-verleningsovereenkomst.

U kunt uw persoonsgegevens controleren, aanpassen en overdragen

Als het om uw persoonsgegevens gaat heeft u de volgende rechten. Zo kunt u op verzoek altijd uw belangrijkste persoonsgegevens inzien. U kunt bepaalde persoonsgegevens laten aanpassen en op uw verzoek kunnen we uw gegevens aan u of een andere dienstverlener overdragen.

We zorgen voor een goede beveiliging van uw gegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en de stichting houdt de veiligheid van haar dataverkeer voortdurend in de gaten. We ondernemen direct actie, mocht er onverhoopt is misgaan .

KVK:   70775419

IBAN:  NL03 SNSB 0705 9627 09

RSIN:  8584.54.713

Algemene welzijnsbevorderende resultaten